Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar Wójta Gminy Zebrzydowice 2024

I turniej

14.07.2024, godz. 9:00
Miejsce: Restauracja "La Mirage", ul. Asnyka 28
Miejscowość: Zebrzydowice
Gmina: Zebrzydowice
Organizator: Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach
Numer telefonu: 32 469-33-34
FAX: 32 469-33-34

 

 
 
Regulamin Turnieju Piłki Siatkowej Plażowej
o Puchar Wójta Gminy Zebrzydowice 2024
 
Organizator: GOK Zebrzydowice, „Orlik” Zebrzydowice
Patronat medialny: www.zebrzydowice.net, ox.pl
 
Terminy i miejsce:
14.07 - turniej Zebrzydowice restauracja La Mirage
27.07 - turniej w Kaczycach boisko za remizą OSP
10.08  - turniej w Kończycach Małych boisko przy Zameczku
24.08 - turniej w Zebrzydowicach boiska przy GOK Zebrzydowice (2 boiska)
 
Program Turnieju:
- godz. 8:30-8.45 – przyjazd drużyn, zapisy, losowanie
- godz. 9:00 – otwarcie, rozpoczęcie rozgrywek
 
 Cel:
- Popularyzacja piłki siatkowej plażowej jako formy rekreacji ruchowej
- Promowanie aktywnego i zdrowego spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu
- Rywalizacja fair play
 
 Zgłoszenia
- Pod nr tel. 501 023 017
- W dniu zawodów 30 minut przed turniejem
 
 Uczestnictwo:
-  drużyny 2 osobowe z Powiatu Cieszyńskiego i Województwa Śląskiego
 
 Sposób przeprowadzenia zawodów:
- Po zamknięciu listy zgłoszeń nastąpi losowanie grup lub drużyny zostaną rozlosowane do gry w systemie brazylijskim
- Mecze rozgrywane będą do dwóch wygranych setów do 15 pkt {ewentualny tie break do 11 pkt}
- O kolejności zespołów w grupach decyduje:
 
▪ łączna  ilość zdobytych punktów
▪ lepszy /wyższy/ stosunek setów zdobytych do setów straconych
▪ lepszy /wyższy/ stosunek małych punktów zdobytych do małych punktów straconych
▪ bezpośredni mecz
▪ Punktacja: mecz wygrany - 2 pkt, mecz przegrany - 1 pkt, walkower - 0 pkt.
- Półfinały, mecz o 3 miejsce i finał również toczony będzie do dwóch wygranych setów
- Każdy zespół ma prawo do jednej trzydziestosekundowej przerwy w secie
- Obowiązywać będą podstawowe przepisy piłki siatkowej plażowej
- O końcowej klasyfikacji na podium Pucharu Wójta w przypadku równej ilości sumy punktów za poszczególne turnieje będzie decydować większa liczba wygranych zawodów (ewentualnie drugich, trzecich itd. miejsc w turniejach)
 
 Nagrody:
- Najlepsza drużyna klasyfikacji końcowej zdobywa Puchar Wójta Gminy Zebrzydowice, zespoły z miejsca drugiego i trzeciego otrzymują medale
 
 Uwagi końcowe:
- Obowiązują stroje sportowe
- Nazwę danej drużyny mogą reprezentować jedynie dwaj zawodnicy uprzednio zgłoszeni do zawodów (w przypadku zmiany jednej osoby w kolejnym turnieju, drużyna musi występować pod inną nazwą)
- Organizator nie ubezpiecza od następstw nieszczęśliwych wypadków
- Za rzeczy zagubione organizator nie ponosi odpowiedzialności
- Wszystkich zawodników obowiązują aktualne badania lekarskie lub własnoręcznie podpisane deklaracje o dobrym stanie zdrowia
- Młodzież poniżej 18 roku życia powinna posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w zawodach
- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu oraz ostatecznej interpretacji wszelkich kwestii spornych
- W przypadku niesprzyjającej pogody dany turniej zostanie przeniesiony na inny termin
 
 
Do pobrania: