Katar i Arabia Saudyjska oczami sędziego piłkarskiego

prelekcja Krzysztofa Myrmusa

15.02.2024, godz. 16:30
Miejsce: Teatr Elektryczny, ul. Mickiewicza 10
Miejscowość: Skoczów
Gmina: Skoczów
Organizator: Miejskie Centrum Kultury 'Integrator'
Numer telefonu: 33 479-10-40
Strona WWW: www.mckskoczow.pl